MOSTY to dwumiesięcznik dla specjalistów z branży mostowej.

Magazyn jest znakomitym źródłem informacji dla projektantów, inwestorów oraz wykonawców.

To także doskonała platforma mediowa dla firm dostarczających materiały, komponenty i technologie dla branży mostowej.

Czasopismo poświęcone jest projektowaniu, budowie, wyposażeniu i utrzymaniu mostów, wiaduktów i kładek dla pieszych. Zawiera opisy wykonywanych projektów krajowych i zagranicznych, jak również relacje z placów budowy, informacje o nowych materiałach, technologiach i narzędziach stosowanych w nowoczesnym mostownictwie.

MOSTY to dwumiesięcznik o charakterze informacyjno-opiniotwórczym poruszający problemy środowiska mostowców.

Odbiorcami MOSTÓW są inżynierowie, projektanci, jak i wykonawcy inwestycji mostowych oraz przedstawiciele administracji państwowej.

ISSN czasopisma: 1896-7663

Punktacja MNiSW: 3 punkty

Wskażnik ICV (ewaluacja ICI Journals Master List 2016): 44,27 pkt

Czasopismo jest indeksowane w bazie BazTech.